ساخت میان برنامه مناظره تلویزیونی صدا و سیمای مازندران مرتبط با صنعت غذا در کارخانه قند کاترین

پنج شنبه . 1396/06/09 10:29

 

بازدید صدا و سیما و انجمن صنایع غذایی و دارویی از کاترین، پیرامون حمایت از تولید ملی در تاریخ 1396/06/07