حضور کاترین در کانادا

یک شنبه . 1396/02/17 17:2

 

به موجب کیفیت، اطمينان و اعتمادي كه مصرف كنندگان در ايران و سراسر جهان از محصولات کاترین از خود نشان دادند، محصولات این شرکت در سال 1393 به بازار های کانادا نیز راه پیدا کرد تا  اين مجموعه خدمتگزار با جديت و پشتكار بيشتري در جهت ايجاد تندرستي و تامین نيازهاي مصرف كنندگان و رضايت مندی مشتريان که یکی از  ارکان اصلی شرکت می باشد گام بردارد.