تصویر پروفابل


فایل رزومه

:: اطلاعات هویتی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

ش.شناسنامه

کد ملی

محل تولد

:: اطلاعات تحصیلی

مقطع

محل تحصیل

رشته تحصیلی

تخصص

:: راه های ارتباط

ش.ثابت

ایمیل

ش.همراه

استان

شهر

آدرس کامل

:: دیگر موارد

نحوه آشنایی

نظام وظیفه

وضعیت جسمانی


صدای مشتری: 5- 01144204272
سوالات و انتقادات
تمامی حقوق برای شرکت تکامل غذا محفوظ است.