استخدامی شرکت تکامل غذا

دو شنبه . 1398/06/04 8:52

 

شرکت تکامل غذا (قند کاترین) جهت تکمیل کادر خود در شهرستان آمل، از افراد فوق دعوت به همکاری می نماید. افراد واجد شرایط می توانند با حضور در کارخانه و تکمیل فرم استخدام دعوت به مصاحبه شوند.