قند

قند کاترین از پخت شکر درجه یک سفید با بهره گیری از به روز ترین تجهیزات تولید و با خطوط تصفیه فیزیکی که دارای گواهی ثبت اختراع می باشد، تولید می گردد.
قند شکسته 2 کیلوگرمی کارتنی
وزن : 50 2 کیلوگرم
قند شکسته 3 کیلوگرمی تکامل کارتنی
وزن : 50 3 کیلو گرم
قند شکسته 4کیلوگرمی تکامل کارتنی
وزن: 50 4 کیلوگرم
قند شکسته 400 گرمی سلفون
تعداد در کارتن: 24 بسته
وزن : 20 400 گرم
قند شکسته 700 گرمی سلفون
تعداد در کارتن: 12 بسته
وزن : 20 700 گرم
قند شکسته 5 کیلوگرمی کارتنی
وزن : 50 5 کیلوگرم
قند شکسته 10 کیلوگرمی کارتنی
وزن : 50 10 کیلوگرم
قند کله 10 کیلوگرمی کارتنی
وزن : 50 10 کیلوگرم
قند کله 20 کیلوگرمی کیسه ای
وزن : 50 20 کیلوگرم
صدای مشتری: 5- 01144204272
سوالات و انتقادات
تمامی حقوق برای شرکت تکامل غذا محفوظ است.